Projekt 29:11 | Obfituj

Obfituj polega na szkoleniu liderów do pracy w lokalnych kościołach w umiejętności prowadzenia innych na ścieżce emocjonalno-duchowego uzdrowienia.

Ta sfera skupia się na odkrywaniu, rozwijaniu i wyposażaniu młodych liderów w opiekę nad rozbitymi ludźmi wewnątrz i na zewnątrz ich wspólnot kościelnych. Wierzymy, że przemienieni liderzy zmieniają społeczeństwo. Dlatego nasze szkolenia zawsze składają się z dwóch części: transformacji liderów i ich szkolenia. Liderzy to ludzie, którzy również są na swojej drodze do uzdrowienia, ale często nie znajdują bezpiecznej przestrzeni dla swojego procesu. Dlatego też celowo tworzymy miejsce dla obu. W tym czasie Bóg przemienia ich bardziej w to, kim zawsze chciał, aby byli i jaką rolę mieli odgrywać w Jego Królestwie. “29:11 Odbuduj” wyposaża przywódców, którzy są uszlachetniani przez Boga i prowadzeni do miejsca, gdzie może On ich użyć do uzdrowienia zranień tego pokolenia.

Wydarzenia Obfituj

Źródło – dla liderów

“Możesz zabrać ludzi tylko tam gdzie sama wcześniej byłaś” – tak zaczynamy nasze szkolenie. Dlatego przez pierwsze dwa dni skupiamy się na własnej podróży. Zapraszamy każdego z uczestników, aby przyszedł do Ojca w takim stanie, w jakim jest i pozwolił mu poprowadzić się dalej w uzdrowieniu i wolności.

Ostatnie dwa dni poświęcone są na wyposażanie, aby stać się lepiej przygotowanym i być użytym przez Boga Uzdrowiciela, prowadząc innych przez obszary bólu i zranienia.

To moje kolejne „Wyjście” i do tej pory Bóg nigdy tak bardzo mnie nie dotykał.

Podczas Pracowni Nadziei odkryłam kolejne rany z przeszłości, które Jezus chce uleczyć.

Bardzo cenne jest to, że istnieje przestrzeń dla młodych dziewczyn.

Moja przygoda z Projektem rozpoczęła się kilka lat temu…

Wolność Copy

„Po co ja tu jestem?” – jedno pytanie krążące po głowie.
„Przecież jestem szczęśliwa. Moje życie jest poukładane, serce – pełne przebaczenia i zaufania”.
Już na pierwszym wykładzie pojawia się bunt.
„Dlaczego mam opowiadać o bólu? Dlaczego znów każą mi to przeżywać?”.

Wolność Copy

„Po co ja tu jestem?” – jedno pytanie krążące po głowie.
„Przecież jestem szczęśliwa. Moje życie jest poukładane, serce – pełne przebaczenia i zaufania”.
Już na pierwszym wykładzie pojawia się bunt.
„Dlaczego mam opowiadać o bólu? Dlaczego znów każą mi to przeżywać?”.

Uzdrowienie Copy

Przyjeżdżając na konferencję „Wyjście” nie spodziewałam się zmian w moim życiu. Myślałam jedynie, że fajnie będzie spędzić weekend z dala od domu, oderwać się od szkoły i obowiązków domowych. Chciałam po prostu dobrze się bawić.

Sprawdź  najbliższe terminy 
naszych spotkań i wydarzeń

Idź do: