Jak rozpocząć relację z Jezusem

Wierzymy, że psychologia jest ogólnym objawieniem Boga. Używa jej, aby pomóc nam zrobić pierwszy krok w kierunku uzdrowienia, którym jest „świadomość”. Sam ten krok nie wystarcza. Wszyscy znamy ludzi, którzy mają wielką świadomość, ale są dalecy od doświadczania wolności w swoim codziennym życiu. 

Rozpoczęcie relacji z Jezusem jest punktem wyjścia dla naszego drugiego kluczowego elementu uzdrowienia, który nazywamy trzymaniem się Bożej ręki. Jednym z wielu imion Boga jest UZDRAWIAJĄCY, Jahwe Rafa. On jest mocą głęboko zaangażowaną w uzdrawianie naszych złamanych serc. On uzdrawia złamane serca (Psalm 147:3-5). Bóg ma moc uzdrowić najbardziej beznadziejnych. Biblia uczy jednak, że tylko ci, którzy oddali swoje życie Jezusowi, mają dostęp do tej mocy przez Ducha Świętego. Jezus doświadczył tej mocy, kiedy powstał z grobu. My również możemy doświadczyć tego samego. Moc Boża może przywrócić nas z powrotem do zdrowego emocjonalnie życia (List do Rzymian 8:11).

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zrobić ten krok.

 

Masz pytania dotyczące tego kroku?