Projekt 29:11 | Misja i wizja

Nasza wizja: Uzdrawianie zranień młodego pokolenia

Misja

Odkryj

Pogłębianie świadomości w młodym pokoleniu, że emocjonalny ból ma swoje konsekwencje na życie wewnętrzne człowieka, jego relacje z innymi i z Bogiem.  

Dowiedz się więcej

Odbuduj

Świadome pogłębianie procesu emocjonalnego uzdrowienia i wolności w kontekście troskliwej wspólnoty lokalnego kościoła.   

Dowiedz się więcej

Obfituj

 Wyposażanie liderów w umiejętności prowadzenia innych na ścieżce emocjonalno-duchowego uzdrowienia.

Dowiedz się więcej

Idź do: