O nas

Historia Projektu 29:11

Projekt 29:11 jest jednym z programów działających w ramach Stowarzyszenia Fala. Wizją Stowarzyszenia Fala jest:

„zobaczyć ruch Boga wśród młodzieży z Europy Środkowej i Wschodniej, która znajduje swój dom w lokalnym Kościele i przemienia społeczeństwo”.

Kto stoi za Projektem 29:11? 

Główną założycielką Projektu 29:11 jest Iwona Eifling.

Doświadczenia jej życia obudziły w niej wielkie pragnienie, aby pomóc zranionemu młodemu pokoleniu w znalezieniu uzdrowienia i wolności z emocjonalnych ran. Swoją wiedzę i pragnienie pogłębiła studiując w Seminarium Duchownym w Denver, Kolorado, USA, gdzie w 2001 roku uzyskała tytuł magistra w dziedzinie poradnictwa chrześcijańskiego.

Od początku do dziś

^
2008

Projekt 29:11 rozpoczął się w 2008 roku od małych grup dla nastolatków, którzy doświadczyli rozwodu rodziców. Iwona oferowała te weekendowe doświadczenia w całej Polsce przez 4 lata.

^
2013

Czas na poszerzenie
Bóg postanowił ją zatrzymać i powiedzieć: „Nadszedł czas, by poszerzyć platformę. Wielu innych młodych ludzi doświadcza ogromnego bólu innego niż rozwód. Oni również potrzebują mojego uzdrowienia”. Po roku modlitwy i poszukiwania Boga, dał On wizję nowego etapu Projektu 29:11 – Odkryj, Odbuduj, Obfituj

Wyjście – od bólu do nadziei

Jednym z pierwszych wydarzeń, które zrodziło się z tej nowej wizji, była weekendowa konferencja zatytułowana „Wyjście – od bólu do nadziei”.

^
2018

Rok 2018 był rokiem pomnożenia. W tym roku widzieliśmy:

ODKRYJ | 4 Weekendy WYJŚCIE w 4 różnych regionach Polski.
ODBUDUJ | Tworzenie i wdrażanie strategii pomocy lokalnym Kościołom jako punktom opieki emocjonalno-duchowej.
OBFITUJ | Silny nacisk na szkolenie liderów.

^
2019

Czas modlitwy, oczyszczenia, szkolenia i przygotowania.

Słowo od Boga, które otrzymaliśmy na ten czas to fragment z Izajasza 43:19 “Oto czynię rzecz nową — już kiełkuje, czy o niej nie wiecie? Tak, przygotowuję drogę na pustyni, rzeki na pustkowiu.”

^
2020/2021

PONAD 1300 OSÓB

Przez nasze weekendy “Wyjście – od bólu do nadziei” od czasu ich powstania w 2013 roku do 2020, udało nam się dotrzeć do ponad 1300 młodych dziewcząt z całej Polski! 

Począwszy od 2020 roku, młodzi mężczyźni dołączą do grona tych osób poprzez działania Xray i 29:11 ER.

Bóg jest wierny w zmienianiu życia młodych ludzi w całej Polsce poprzez nasze różne służby. Wiele osób i Kościołów zostało przez Niego poruszonych i zachęconych, by włączyć się w ten ruch niesienia uzdrowienia zranień młodego pokolenia.

  • X Ray – po latach modlitwy o to, by młodzi mężczyźni mieli  wydarzenie, gdzie i oni będą mogli doświadczać uzdrowienia i wolności, Bóg wzywa do tej pracy 4 mężczyzn.
  • Pogotowie 29:11 – wsparcie emocjonalno-duchowe online na czas trwania pandemii.
  • Źródło – doświadczenie, które ma pomóc młodym ludziom, pokoleniu ich rodziców oraz liderom młodego pokolenia doświadczyć głębszego uzdrowienia i wolności od bolesnych doświadczeń w ich życiu, by uwolnić ich do życia w większej wolności.
^
2023

DZIESIĘCIOLECIE WYJŚCIA

Przez ostatnie 10 lat – od 2013 roku do 2023 – udało nam się dotrzeć do ponad 1500 młodych dziewcząt z całej Polski! W tym czasie współpracowało z nami około 200 różnych wolontariuszy oraz 100 liderów.

Dowiedz się poniżej o naszych trzech gałęziach: 

Te służby są zaprojektowane z myślą o Tobie.